تبلیغات
دنیـــــ♥ـای فــ♣ــانتــ♦ــزی مــ♠ــن - حالــَـم بـــَده...

حالــَـم بـــَده...

ny12_دخملووونه_(5).jpg

+حــالــِت بـــَده؟؟

-یــه چیــزی اونوَرتــَر...

+چـــِــرا اِنقــَـد میخَــندیــ پــَ...؟؟

-بــه تــَهِش کــه بِرِســی فَقَط میخَــندیـ...

(دُختــَر آریایی)


[ سه شنبه 1 دی 1394 ] [ 09:28 ب.ظ ] [ رها بانو ]