تبلیغات
دنیـــــ♥ـای فــ♣ــانتــ♦ــزی مــ♠ــن - دختر...پسر

دختر...پسر✖✗✘اصلن پســـره و...مردونگی کردناش...✖✗✘

✖✗✘دختـــره و...لوس بودناش...✖✗✘

✖✗✘پســـره و...عطرتلخ زدناش...✖✗✘

✖✗✘دختــــره و...مهربون شدناش...✖✗✘

✖✗✘پســــره و...غیرتی شدناش...✖✗✘

✖✗✘دختــــره و...غر زدناش...✖✗✘

✖✗✘پســــــره و...دادزدناش...✖✗✘

✖✗✘دختره و...عشق کاکائو بودناش...✖✗✘

✖✗✘پســـره و...نازکشیدناش...✖✗✘

✖✗✘دختـــره و...درخواستای عجیب کردناش...✖✗✘

✖✗✘پســـره و...مغرور بودناش..✖✗✘.

✖✗✘دخــــتره و...گازگرفتناش✖✗✘

✖✗✘پســــره و...یه جور خاص مهربون شدناش..✖✗✘.

✖✗✘دختـــره و...جیغ زدناش...✖✗✘

✖✗✘پســــــره و...ته ریشش...✖✗✘

✖✗✘اصلن پســـــره و...تخس بازیاش..✖✗✘.

✖✗✘دختــــــره و...خل بازیاش...✖✗✘

✖✗✘پســـــره و...کادوهاش...✖✗✘

✖✗✘دختـــــره و...جدی شدناش...✖✗✘

luqa_mahlaghaj-54-_www.jigili.net_.jpg

✖✗✘اینبار به افتخار هردوشون✖✗✘


11av_pre_1420623431_capture.png

به قول دوستم غزال کلپ کنید دستم خسته شد بی انصافا[ دوشنبه 30 آذر 1394 ] [ 11:33 ب.ظ ] [ رها بانو ]